Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’nun (“TKHK”) 48. maddesi ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) kapsamında düzenlenmiş olup, yasal olarak tüketici sıfatı taşımayan alıcılar bakımından TKHK hükümleri yerine Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve/veya Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) ilgili maddelerinin uygulanacağı sözleşme hükümleri aşağıdaki gibidir.

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
1.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Madde (1.3.)’de isim, unvan ve adresleri verilen (“SATICI”) ve (“ALICI”) arasında akdedilmiştir.

1.2. SATICI ile ALICI arasında imzalanan işbu Sözleşme, taraflar arasında işbu Sözleşme ’ye ilişkin daha önceden yapılmış sair yazılı, sözlü tüm anlaşmaların yerini alır ve onları ilga eder.

1.3. SATICI:
Ünvanı : Bireysel Website
Adresi : yağcılar mahallesi atar sokak no:26 Adapazarı/Sakarya
E-mail : eb.yazilim@gmail.com

ALICI: Satıcıya ait alışveriş sitesinin sipariş formuyla sipariş veren ve Adı Soyadı, Adresi, Telefonu bu sipariş formunda belirtilen kişidir.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU MAL VEYA HİZMET / SATIŞ FİYATI / TESLİMAT BİLGİLERİ

MADDE 4- SÖZLEŞME TARİHİ

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER

MADDE 6- SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 7- ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 8- SİPARİŞ/ÖDEME PROSEDÜRÜ

MADDE 9- SEVKİYAT/TESLİMAT PROSEDÜRÜ

MADDE 10- ÜRÜN İADE VE CAYMA HAKKINA İLİŞKİN PROSEDÜRÜ

10.1. ALICI yasal mevzuata göre tüketici olduğu durumlarda malı teslim aldıktan sonra 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için ALICI’nın mal ile birlikte teslim edilen SATICI’ya ait 2 adet faturanın alt kısmındaki iade bölümlerini eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra imzalayarak bir nüshasını ürün ile birlikte SATICI’ya göndermesi diğer nüshasını da uhdesinde tutması gerekmektedir. Cayma hakkı süresi ALICI’ya malın teslim edildiği günden itibaren başlar. İade edilen ürün veya ürünlerin geri gönderim bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır.

10.2. Aşağıda yer verilen mallar için cayma hakkının kullanılması söz konusu değildir:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık vehijyenaçısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilengayrimaddimallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

10.3. ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde SATICI, cayma bildirimini içeren faturanın ürünle birlikte kendisine ulaşmasından itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve varsa ALICI’yı borç altına sokan her türlü belgeyi ALICI’ya hiçbir masraf yüklemeden iade edecektir.

10.4. Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması ALICI’nın kusurundan kaynaklanıyorsa SATICI’ya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.

10.5. Sehven alınan her ürün için de genel iade süresi 14 (ondört) gündür. Bu süre içerisinde, Ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş vesaire şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez. İade, orijinal ambalaj ile yapılmalıdır. Sehven alınan üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün ALICI’ya teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi durumunda ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez.

10.6. Ürün iadesi için, durum öncelikli olarak müşteri hizmetlerine iletilmelidir. Ürünün iade olarak gönderilme bilgisi, SATICI tarafından müşteriye iletilir. Bu görüşmeden sonra ürün iade ile ilgili bilgileri içeren fatura ile birlikte ALICI adresine teslimatı yapan Kargo şirketi kanalıyla SATICI’ya ulaştırmalıdır. SATICI’ya ulaşan iade ürün işbu Sözleşme’de belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de ALICI kredi kartına/hesabına yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz. Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır.

10.7. Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu şekilde uygulanacaktır: ALICI ürünü kaç taksit ile satın alma talebini iletmiş ise, Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1(bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

10.8. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, üye işyeri yani SATICI ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, ALICI’nın Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

MADDE 11- MÜCBİR SEBEPLER

MADDE 12- GİZLİLİK

MADDE 13- UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

13.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar ALICI, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

2020 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:
a) 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,
b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi)Türk Lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan)Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.

ALICI’nın yasal olarak tüketici olmadığı durumlarda yetkili mahkeme genel hükümlere göre belirlenir.

MADDE 14- DELİL SÖZLEŞMESİ

MADDE 15- BÖLÜNEBİLİRLİK, SÖZLEŞMENİN DEVRİ VE FERAGAT

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.